Medailonek táborového vedoucího

Daniel Šarman

Dan Šarman je hlavním vedoucím, který má na starosti vedení druhého turnusu již od roku 2007.

Je mi 36 let a jsem hrdým otcem tří úžasných dětí. Má neposedná a hyperaktivní povaha mě neustále žene vstříc novým zážitkům, vzdělání i seberozvoji.
Ač jsem původem z Orlové, od roku 2007 žiji v Praze, kde pracuji jako ředitel IT úseku v bankovní instituci. Jsem držitelem profesního manažerského titulu MBA, absolventem dvouletého kurzu psychologie na Karlově univerzitě a několika dalších kurzů týkajících se vedení a řízení lidí. Ve spojení s táborem je pak samozřejmostí školení hlavních vedoucích. 
Mými koníčky jsou létání v roli pilota, cestování, fitness, pěstování tropických rostlin a hra na africké bubny djembe. Tři roky jsem také působil jako lektor florbalu pro děti.
Jsem držitelem pilotního PPL(A), kapitánského (lodě do 32 tun) a potápěčského průkazu. Rovněž jsem instruktorem firewalkingu (chůze po žhavém popelu) a držitelem profesní průkazu „Dřevorubec“.
Tábora U Kateřiny ve Štramberku se účastním nepřetržitě již 23 let, z toho 15 let v roli hlavního vedoucího 2. turnusu.

Dlouhodobě razím myšlenku, že právě ve velikosti tábora U Kateřiny je jeho síla, a proto se snažíme v rámci organizace tábora bourat veškeré mosty a fungovat jako jedna velká parta, kde zná každý každého. Příkladem tohoto propojení jsou například smíšené oddíly podle věku i pohlaví či nad nimi stojící táborové skupiny.

Mým cílem po celá léta i nadále zůstává, aby děti prožily na táboře jedinečné chvíle a okamžiky, na které budou dlouho vzpomínat. Na svém turnusu však rovněž vyžaduji nekompromisní dodržování pravidel ze stran dětí i vedoucích.
Symbolem tábora se pro mě stalo posezení u táborového ohně.

Největší motivací je mi spokojenost dětí, ale také vědomí, že žádný rok na táboře není stejný a stále je možnost se učit novým věcem a tábor (i sebe samého) posouvat vpřed. Moc si cením rodičů, kteří se nepokouší do chodu tábora jakkoli zasahovat nebo si diktovat jakékoli podmínky. 

Velmi si vážím přístupu majitelů areálu Kempu Štramberk, pro které není tábor pouze zájmem podnikaní, ale opravdovou srdeční záležitostí a životním stylem. Jako pamětník mohu každoročně vnímat velké úsilí i finanční investice, které jsou do areálu ze strany majitelů vkládány. Rovněž naše výborná spolupráce je důvodem, proč se na tento tábor každoročně vracím.

Vzhledem k délce mého působení na každoročním 2. turnusu letního tábora bych chtěl poděkovat všem rodičům, kteří nám dlouhodobě svěřují své děti a podporují nás.

Kontakt

E-mail: sarman@seznam.cz